אנו מזמינים את קוראנו לחבור לרוח החופש והסבלנות.

המרכז ללימודי שלום בין דתי בתל אביב, עוסק מזה שנים רבות בחיפוש אחר תודעה רוחנית אשר אינה בהכרח קשורה לטריטוריה תרבותית מובהקת.

דווקא בגין היות המרכז משוחרר מאחיזה בטריטוריה תרבותית ייחודית, הוא חוקר את המשותף לערכים תאולוגים ופילוסופים לאורכה של תרבות האנושית. 

לשם כך המחקר מבדיל בין הדוגמה המאפיינת את הדתות לבין מסרים אוניברסליים נסתרים.

מסרים אלו מתעתדים לעקוף את סיפורת המיתוס האופיינית ,ולעקוב אחר המשותף לאדם כבן אנוש – מקור החיים, משמעותם ותכליתם. 

דוגמה דתית מאופיינת בסיפור מעשה הבריאה, חובת המאמין, מסורת מקודשת וקנון דתי ,הכולל מצוות ואיסורים.

לעומת הדוגה, המסרים האוניברסליים וההרמטיים מבקשים להורות על דרך נפשית ואינדיבידואליסטית.

בעוד שהדוגמה מקבעת את המוכר , המסר האוניברסלי המסייע לבנות מקדש אינדיבידואלי ,מושתת על נפש היחיד, מפנה את התר אחר משמעות דווקא למחוזות הלא מוכר,

מטבע הדברים הדוגמה המקבעת את המוכר מושתתת על תפיסה טריטוריאלית בעוד שהמסרים האוניברסליים מתאפשרים אך ורק לאחר ניתוץ כל תבנית טריטוריאלית.

לא ייפלא אפוא שהסגידה, בתחום הדוגמה, נעשית בבתי כנסיות הבנויים על ידי האדם לכבוד אלוהיו בעוד שפלחן המסר האוניברסלי מרחש בדרך כלל מחוץ לחומות.

הדוגמה דוגלת באלוהות בוראת עולם בלתי מושגת ונשגבה מהבנתו של המאמין. (תפיסה טרנסנדנטית).

המסרים האוניברסליים תרים אחר האלוהות האינסופית באמצעות חווית אינסוף תופעות הטבע והקוסמוס.(תפיסה אינהרנטית)

בגלל היותה של הדוגמה פרי חשיבה ותפיסת עולם טריטוריאלית – היא מתרבתת את בלעדיות , הפרדה מהאחר כמו גם את יסוד התחרותיות. 

בשם הדוגמה הדתית והאמת המוחלטת שהיא דוגלת בה, נכחדו עמים שלמים ועדיין נכחדים לאורך ההיסטוריה.

המסרים האוניברסליים דולים את מקור הווייתם מהטבע ועל כן בוחרים בדרך לא סלולה, בחוויות דינמיות ,הנכפית על ידי הארעיות.

השתנות, פרי הארעיות, מחזוריות היש והאין, גאות ושפל מהווים מקור לענווה, לוויתור על אמת מוחלטת , לתהייה ,להתפעמות ולתחושת אחוות גורל עם הברואים.

הדוגמה, וזו עובדה היסטורית – היא אם המלחמות.

המסרים האוניברסליים מכוננים לסובלנות ולשלום.

הדוגמה היא צורך של חבר בעדר להיות נשלט וצורך הרועה לשלוט.

המסרים האוניברסליים מתווים דרך קשה וסבוכה על מנת לזנוח בהדרגה את העדריות ולהמיר את התודעה, כדי שזו תדע להכיל את גווני הקשת השונים.

המרכז מונה עשרים תלמידים השוקדים להתוות את דרכי השלום והסובלנות במרחב חייהם ובפעולותיהם בארח פילוסופי ופרגמטי כאחד.

בישראל של ימינו שבה מדינאים ורבנים רבים עדיין דוגלים בהיותנו עם סגולה מורמים מעל כל– המרכז הוא בעל חשיבות חינוכית עליונה.

אנו מזמינים את קוראנו לחבור לרוח החופש והסבלנות.

דורית קדר

Advertisements

About Dr. Dorit Kedar

Forced to continuously change nations, cultures and schooling - I had to develop a wider sense of communication, a way of thinking-feeling-behaving which stresses the common denominators. The need to adapt new landscapes and land-souls has taught instinctive means to overcome separatism, prejudices, dogmatic beliefs and suspicions. While looking for the common gathering denominators, I have also increased the ability of perception and individuation. Being constantly in estranged places has triggered psychological processes to turn the unfamiliar into familiar. As an art critic in the Israeli press, a curator, a writer - have always dealt with the otherness, the different and the infinite variety of the Existent. My Book of Peace is the result.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.